top of page

§1

Zapisy ogólne

 1. Wszelkie usługi świadczone przez Salon WISŁA są wykonywane zgodnie z zapisami poniższego regulaminu

 2. Skorzystanie z usługi wykonanej w Salon WISŁA oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania

 3. Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności gabinetu kosmetycznego Salon WISŁA za przeprowadzony zabieg

 4. Osoby niepełnoletnie w wieku 6 – 18 lat mogą korzystać z oferty gabinetu kosmetycznego Salon WISŁA wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie

 5. Gabinet kosmetyczny nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice, bądź ich prawni opiekunowie (proszę się jednak nie zrażać tym zapisem, ponieważ dzieci w salonie są bardzo mile widziane)

 6. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego

 7. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru.

 8. Klient przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu. Klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania jeśli są nosicielami wirusa HIV, żółtaczki etc. oraz jeśli cierpią na grzybiczne zapalenie paznokci lub skóry u dłoni lub stóp.

 9. Zastrzegamy sobie również prawo do odmówienia wykonania zabiegu ze względu na przeciwskazania zdrowotne stwierdzone przez stylistkę po oględzinach stóp lub dłoni klienta.

 10. Klientki, które są w ciąży podejmują się zabiegom na własną odpowiedzialność.

 

§2

Rezerwacje

 1. Klienci mają możliwość zarezerwowania usługi :

  1. bezpośrednio w recepcji salonu w godz: pn – pt 9.00 – 21.00, Sb 10.00 – 18.00,  

  2. telefonicznie pod nr: +48 534-925-726,

  3. poprzez stronę internetową: www.salonwisla.pl (zakładka rezerwacje)

  4. przez aplikację na telefon „Moment”

       W razie nieodebrania telefonów przeznaczonych do rezerwacji usługi, personel salonu dokłada                 wszelkich starań aby oddzwonić do Klientów w pierwszym możliwym terminie.

 1. Każda rezerwacja objęta jest obowiązkową przedpłatą w wysokości 40% kwoty zabiegu. Przy rezerwacji terminu otrzymają Państwo mail z informacją o konieczności przedpłaty.

 2. W przypadku nie opłacenia zabiegu zostanie on automatycznie odwołany, o czym zostaną Państwo poinformowani drogą mailową.

 3. W dniu poprzedzającym wizytę w salonie, gabinet przypomina o wizycie za pomocą wiadomości sms w której podaje godzinę przyjęcia. W razie rezerwacji kilku usług w danym dniu Klient otrzymuje powiadomienie o godzinie każdej z wizyt i zobowiązany jest do przyjścia na najwcześniejszą podaną godzinę.

 4. Salon WISŁA zastrzega, że mogą wystąpić sytuacje niezależne od nas, takie jak przerwy w dostawie internetu lub awaria systemu wysyłającego wiadomości. Wtedy nie odpowiadamy za brak dostarczenia smsów przypominających o wizycie. Prosimy zatem o zapisywanie daty wizyt w swoich kalendarzach.

 5. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za anulowanie rezerwacji, w razie spóźnienia przekraczającego dopuszczalny limit czasu (§3, punkt 6).

 6. Klient ma możliwość rezerwacji usługi do konkretnego pracownika salonu, pod warunkiem że dany pracownik został przeszkolony i wykonuje zamówioną przez niego usługę. Niemniej jednak, gabinet zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego pracownika bez podania przyczyny.

§3

Odwoływanie wizyt i spóźnienia

 1. Odwołanie wizyty z uwzględnieniem zwrotu przedpłaty może nastąpić min. 2 dni przed umówionym terminem zabiegu.

 2. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika gabinetu lub otrzymany SMS na numer +48 534-925-726.

 3. Nieskuteczne próby nie będą uznane, wtedy przedpłata nie zostanie zwrócona.

 4. Klient, który dwukrotnie nie odwoła rezerwacji w terminie musi się liczyć z odmową kolejnych rezerwacji.

 5. Prosimy o punktualne przybywanie na umówione wizyty. W przypadku spóźnienia na zabieg, zastrzegamy sobie prawo do jego skrócenia a co za tym idzie, również okrojenia wykonywanej usługi.

 6. W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 15min) Klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustalenie nowego terminu.

 7. W przypadku opóźnienia zabiegu z winy pracownika gabinetu, lub przedłużającej się wizyty poprzedzającego Klienta, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.

 8. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną wcześniej poinformowani. Istnieje możliwość odwołania wizyty bez gwarancji zmiany zarezerwowanego terminu na inny dzień z powodu sytuacji losowej (np. awarii elektrycznej, nagłej absencji pracownika z powodu choroby etc). Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach vouchera, wtedy uznaje się przedłużenie ważności vouchera o ilość dni pomiędzy odwołanym zabiegiem a wyznaczonym nowym terminem zabiegu

bottom of page